05_1_rozliczenie pobytu

Ogólne wytyczne
W celu rozliczenia pobytu na studiach poza granicami kraju, przed powrotem do kraju należy pozyskać 2 kluczowe dokumenty, tj.:
1. Zaświadczenie potwierdzające odbycie studiów na uczelni partnerskiej.
2. Wykaz ocen zdobytych z poszczególnych przedmiotów.


Rozliczenie finansowe
Rozliczenie finansowe dotyczy uzyskanego dofinansowania w ramach programu ERASMUS+. Jest ono prowadzone przez Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej - (Biuro DEUiM znajduje się na WIldzie). Do poprawnego rozli-czenia finansowaego niezbędnym dokumentem jest:

1. Zaświadczenie potwierdzające odbycie studiów na uczelni partnerskiej.
Dokument określa cel i termin pobytu (z dokładnością do dnia przyjazdu i wyjazdu). 


Rozliczenie merytoryczne
Rozliczenie przedmiotów realizowanych na uczelni partnerskiej prowadzone jest przez Dziekanat Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu - pok. 215 (p. mgr inż. Katarzyna Wojciechowska). Do poprawnego rozliczenia merytorycz-nego niezbędne są następujące dokumenty:

1. Umowa dotycząca wymiany – Learning Agreement.
Uwaga - Należy dostarczyć oryginał dokumentu; wersje elektroniczne nie są honorowane.
2. Wykaz ocen zdobytych z poszczególnych przedmiotów.
Należy dostarczyć oryginalny dokument (wykaz ocen) przywieziony z uczelni partnerskiej. Obowiązujący przelicznik ocen pomiędzy uczelniami partnerskimi w różnych krajach a systemem ocen obowiązującym na WMRiT PP dostępny jest w zakładce 05_2_przelicznik ocen. Uwaga - Nazwy przedmiotów w wykazie ocen oraz w dokumencie Learning Agreement bezwzględnie muszą być identyczne.
3. Tłumaczenie nazw przedmiotów zrealizowanych na uczelni partnerskiej z języka angielskiego lub niemieckiego na język polski. Tłumaczenie przygotowywane jest przez Studenta, z wykorzystaniem obowiązującego formularza - (patrz: 04_4_-tłumaczenie nazw przedmiotów). Dokument zatwierdzany jest przez Wydziałowego Koodynatora ERASMUS+ (patrz: 01_3_Adresy kontaktowe).
4. Zaświadczenie z DEUiM potwierdzające finansowe rozliczenie pobytu.

                    (c) Webmasters: Piotr Sawicki, Hanna Sawicka, Poznań, 2017