04_3_program studiów

Po zakwalifikowaniu do udziału w programie ERASMUS+ konieczne jest przygotowanie indywidualnego programu studiów na uczelni parterskiej. W tym celu konieczne jest sprawdzenie programu obowiązującego w semestrze wyjazdowym na WMRiT i z wykorzystaniem dostępnych opisów i zestawień na uczelni partnerskiej opracowanie programu najbardziej zbliżonego tematycznie

Opracowany program studiów musi spełniać 3 podstawowe warunki, tj.:
1. obejmuje zestaw przedmiotów o sumarycznej liczbie 30 ECTS/semestr,
2. dostępność przedmiotów wybranych na uczelni partnerskiej została potwierdza przez Koordynatora Programu Erasmus+ na uczelni partnerskiej,
3. lista przedmiotów (oraz wszelkie późniejsze zmiany) akceptowana jest przez Koordynatora Wydziałowego na WMRiT. 

                    (c) Webmasters: Piotr Sawicki, Hanna Sawicka, Poznań, 2017