04_2_umowa

Poniżej zamieszczono formularze dokumentów dla Studentów, którzy zakwalifikowali się do wyjazdu na studia zagraniczne. Formularze są ujednolicone i obowiązują we wszystkich uczelniach zagranicznych, biorących udział w programie ERASMUS+. Zdarzają się ośrodki, które wymagają przygotowania dokumentacji na własnych formula-rzach. Takie wymagania należy indywidualnie sprawdzić przed przystąpieniem do wypełniania zestawu dokumen-tów.


Learning Agreement

Podstawowy dokument, który zawiera: dane osobowe, okres pobytu zagranicznego, program studiów uzgodniony przed wyjazdem i zamiany w programie następujące podczas pobytu (dokument wymagany jest przez każdą uczelnię).

Pobierz plik:
Learning Agreement (*.docx)


Student Application Form
Dokument uzupełniający zawiera dane osobowe, zdjęcie i uzasadnienie wyjazdu (nie jest wymagany przez wszyst-kie uczelnie).

Pobierz plik:
Student Application Form (*.doc) 


Transcript of Records
Dokument zawiera dane dotyczące dotychczasowych przedmiotów i zdobytych ocen (nie jest wymagany przez wszystkie uczelnie). 

Pobierz plik:
Transcript of Records (*.doc)

                    (c) Webmasters: Piotr Sawicki, Hanna Sawicka, Poznań, 2017