04_1_wstępne zgłoszenie

Wszyscy Studenci WMRiT PP zainteresowani udziałem w programie ERASMUS+ powinni wypełnić zamieszczony poniżej formularz zgłoszeniowy (wstępne zgłoszenie). Na jego podstawie zostanie określona liczba studentów planujących wyjazd na studia zagraniczne, a dodatkowo Wydziałowy Koordynator ERASMUS+ posiadając infor-macje adresowe (adres e-mail) będzie na bieżąco przekazywał wszystkim zainteresowanym informacje o przebie-gu rekrutacji. 

Uwaga - wypełnienie formularza w żadnym razie nie przesądza o zakwalifikowaniu się na wyjazd, jest jedynie wstępną deklaracją udziału w programie ERASMUS+ 


Podbierz plik: 
Zgłoszenie wstępne (doc.) | Zgłoszenie wstępne (pdf.)


                    (c) Webmasters: Piotr Sawicki, Hanna Sawicka, Poznań, 2017