03_2_umowy bilateralne

Szczegółowe zestawienie umów bilateralnych, które zostały podpisane na dany rok akademicki pomiędzy Wydziałem Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, a odpowiednimi wydziałami na uczelniach partnerskich, można sprawdzić na:
- wydziałowej stronie programu: (
kliknij link)

lub
- uczelnianej stronie programu - należy wybrać zestawienie dla WMRiT (
kliknij link)

Uwaga - wyjazd zagraniczny możliwy jest wyłacznie do jednostki, z którą WMRiT PP posiada umowę podpisaną na dany rok akademicki.


                    (c) Webmasters: Piotr Sawicki, Hanna Sawicka, Poznań, 2017