03_2_umowy bilateralne

Szczegółowe zestawienie umów bilateralnych, które zostały podpisane na dany rok akademicki pomiędzy Wydziałem Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej a odpowiednimi wydziałami na uczelniach partnerskich znajduje się na uczelnianej stronie informacyjnej programu ERASMUS+.

Uwaga - wyjazd zagraniczny możliwy jest wyłacznie do jednostki, z którą WMRiT PP posiada umowę podpisaną na dany rok akademicki.


                    (c) Webmasters: Piotr Sawicki, Hanna Sawicka, Poznań, 2017