03_1_wykaz uczelni

Aby sprawdzić pełne, aktualne i szczegółowe zestawienia umów bilateralnych podpisanych na konkretny rok aka-demicki należy sprawdzić obowiązujące zestawienie na uczelnianej stronie programu ERASMUS+. Zestawienie umów obowiązujących na konkretny rok  akademicki dostępne jest pod adresem: http://www.info.put.poznan.pl/erasmus.

Poniżej zamieszczono szczegółowe informacje adresowe i osobowe, dotyczące wybranych uczelni partnerskich (wymienione w kolejności alfabetycznej), z którymi WMRiT PP utrzymuje ścisłą współpracę w ramach programu ERASMUS+. Uczelnie te są w następujących krajach:

Belgia
Vrije Universiteit Brussel, Brussels

Finlandia
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, Jyväskylä

Francja
Institute Catholique d’Arts & Métiers (ICAM), Lille

Hiszpania
Universitat Politècnica de Catlunya, Barcelona
Universidad Carlos III Madrid, Madrid

Niemcy
Technische Fachhochschule Wildau, Wildau
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, Wolfenbüttel

Portugalia
Universidade do Porto, Porto
Universidade do Minho, Guimaraes

Wielka Brytania
Cranfield University, Cranfield

Włochy
Politecnico di Bari, Bari
Università di Pisa, Pisa
Universita degli Studi di Padova, Padova
Universita' degli Studi di Napoli Federico II, Napoli

                    (c) Webmasters: Piotr Sawicki, Hanna Sawicka, Poznań, 2017