01_2_E+ na WMRiT

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu (WMRiT) Politechniki Poznańskiej przystąpił do programu ERASMUS+ (wówczas Socrates/Erasmus) w 1999 roku. W latach 2003-2016 funkcje koordynatora pełnił dr hab. inż. Piotr Sawicki. Obecnie Wydziałową Koordynator ERASMUS+ jest dr inż. Hanna Sawicka. Uczelnianym Koordynatorem ERASMUS+ jest mgr Magdalena Zawirska-Wolniewicz. 

Szczegółowe dane adresowe wspomnianych osób znaleźć można w zakładce 01_3_Adresy.

Podstawą wymiany studentów i pracowników naukowych WMRiT Politechniki Poznańskiej z uczelniami partner-skimi są podpisane wcześnie (i stale aktualizowane) umowy bilateralne. Określają one limit studentów wyjeż-dżających z WMRiT oraz liczbę studentów przyjeżdżających na Wydział. Aktualna lista uczelni, z którymi WMRiT Politechniki Poznańskiej zawarła umowy bilateralne w ramach programu ERASMUS+ znaleźć można na stronie Politechniki Poznańskiej, pod adresem: http://info.put.poznan.pl/erasmus.


                    (c) Webmasters: Piotr Sawicki, Hanna Sawicka, Poznań, 2017