01_1_idea E+

Program ERASMUS+ jest edukacyjnym programem Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego (studentów, pracowników naukowych i administracyjnych). Jego celem jest podniesienie poziomu kształcenia
w szkołach wyższych poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Istotą programu ERASMUS+ jest współfinansowanie wymiany studentów (na wszystkich poziomach studiów; również doktoranckich) i nauczycieli akademickich między uczelniami europejskimi.

                    (c) Webmasters: Piotr Sawicki, Hanna Sawicka, Poznań, 2017