Informacje i komunikaty programu ERASMUS+

2018.02.13 Spotkanie organizacyjne dla osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazd zagraniczny 2018/2019)

Osoby wstępnie zakwalifikowane do programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 serdecznie zapraszam na spotkanie organizacyjne. Spotkanie to odbędzie się we wtorek, 27 lutego 2018r., o godz. 16:00, w sali 110.


2018.02.13 Nowe umowy z uczelniami partnerskimi (wyjazdy 2018/2019)

Zostały podpisane nowe umowy z uczelniami partnerskimi, tj.
- Escuela Superior de Ingenieria de la Universidad de Cadiz, Hiszpania (kierunek: Aerospace Engineering, Mechanical Engineering, Industrial Engineering);
- Izmir University of Economics, Turcja (kierunek: Aerospace Engineering).
Aktualna lista jest dostępna w zakładce
03_2_umowy bilateralne


2018.01.02 | Rozmowy kwalifikacyjne (wyjazdy 2018/2019)

Termin rozmów kwalifikacyjnych dla  osób zainteresowanych wyjazdem na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 jest następujący: 18.01.2018r., godz. 10:00:
- język niemiecki (prof. Krzysztof Wisłocki, pok. 727 BM),
- język angielski (dr inż. Hanna Sawicka, pok. 742 BM).


2017.12.11 | Spotkanie informacyjne – studia zagraniczne w roku akademickim 2018/2019

Wszystkich Studentów WMRiT zainteresowanych wyjazdem na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+, w roku akademickim 2018/2019, serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne. 

Termin spotkania: 18.12.2017r.,
godzina: 17:00-18:00, 
sala: 7 BM

Osoby zainteresowane mogą już teraz  przesyłać swoje wstępne zgłoszenia udziału w programie. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w zakładce: 04_1_wstępne zgłoszenie


2017.12.11 | Wstępne zgłoszenia na wyjazdy zagraniczne (2018/2019)

Na wstępne zgłoszenia osób zainteresowanych wyjazdem na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 oczekuję najpóźniej do dnia 15.01.2018r. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w zakładce: 
04_1_wstępne zgłoszenie


2017.03.13 | Spotkanie informacyjne
Osoby ubiegające się o stypendium w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 serdecznie zapraszam na spotkanie organizacyjne. Spotkanie to odbędzie się w piątek, 17 marca 2017r., o godz. 15:10, w sali 18.


2017.01.10
| Zwolnienie z podatku dochodowego
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16.12.2016r., studenci i nauczyciele akademiccy uczestniczący w wyjeździe zagranicznym między 01.01.2017 r. a 31.12.2018 r.  w ramach programu Erasmus+, nie zapłacą podatku od stypendium. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie MNiSW.


2016.12.21
| Rozmowy kwalifikacyjne (wyjazdy 2017/2018)
Termin rozmów kwalifikacyjnych dla  osób zainteresowanych wyjazdem na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 jest następujący: 9.01.2017r., godz. 10:00:
- język niemiecki (prof. Krzysztof Wisłocki, pok. 727 BM),
- język angielski (dr inż. Hanna Sawicka, pok. 742 BM).


2016.12.21
 | Wstępne zgłoszenia na wyjazdy zagraniczne (2017/2018)
Na wstępne zgłoszenia osób zainteresowanych wyjazdem na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+
w roku akademickim 2017/2018 oczekuję najpóźniej do 10.01.2017r. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w zakładce 04_1_wstępne zgłoszenie.


2016.12.13
| Nabór na studia zagraniczne w roku akademickim 2017/2018
Wszystkich Studentów WMRiT zainteresowanych wyjazdem na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+, w roku akademickim 2017/2018, serdecznie zapraszam na spotkanie organizacyjne. 

Termin spotkania: 20.12.2016r.,
godzina: 16:50-18:20,
sala: 18 (BM). 

Osoby zainteresowane mogą już teraz  przesyłać swoje wstępne zgłoszenia udziału w programie. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w zakładce: 04_1_wstępne zgłoszenie.   


2016.10.10 | Rozmowa kwalifikacyjna (dodatkowy nabór)
Osoby zainteresowane wyjazdem zagranicznym w ramach programu ERASMUS+ w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 (dodatkowy nabór), zapraszam na rozmowę kwalifikacyjną z języka angielskiego w dniu 13.10.2016r., o godz. 11:30, pokój 742.


2016.10.07 | Dodatkowa rekrutacja na rok akademicki 2016-17
W związku z dostępnością środków finansowych prowadzenia jest dodatkowa rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2016-17. W chwili obecnej, po podstawowej rekrutacji jaka miała miejsce na początku 2016 roku, dostępne są 33 miejsca. Kryteria kwalifikacyjne podczas rekrutacji uzupełniającej są identyczne, jak podczas rekrutacji podstawowej (zobacz 02_3_kryteria).

Wszyscy zainteresowani wyjazdem w semestrze letnim roku akademickiego 2016-17 proszeni są o: 

1. pobranie formularza wstępnego zgłoszenia (więcej w zakładce: 04_1_wstępne zgłoszenie) i po jego wypełnieniu przesłanie na adres e-mailowy Wydziałowej Koordynator E+ na WMRiT najpóźniej do 13.10.2016r. (proszę o wpisa-nie preferencji wyjazdowych jedynie spośród uczelni z wolnymi miejscami),
2. wzięcie udziału w rozmowie kwalifikacyjnej (sprawdzenie znajomości j. angielskiego) lub dostarczenie kopii państwowego certyfikatu językowego - min. poziom B2,
3. dostarczenie kopii zaświadczenia lub certyfikatu potwierdzającego dodatkowe osiągnięcia; najpóźniej do 13.10.2016r.

Brak zaległości w dotychczasowym okresie studiów oraz średnia ze studiów zostaną zweryfikowane bezpośrednio w systemie informatycznym prowadzonym przez Dziekana WMRiT - nie jest zatem konieczne dostarczanie jakich-kolwiek zaświadczeń w tym zakresie. Po przeprowadzeniu wszystkich opisanych powyżej kroków zostanie przygo-towana lista rankingowa, jako wypadkowa ocen z powyższych kryteriów; na tej podstawie osoby z najwyższych miejsc mogą w pierwszej kolejności wybrać miejsce docelowe (z dostępnych), aż do wyczerpania obu list (zakwa-lifikowanych i dostępnych miejsc). Ostatnim krokiem w rekrutacji będzie finalna decyzja Uczelnianego Koordyna-tora programu ERASMUS+ o przyznaniu finansowania. Tylko osoby, które uzyskają finansowanie rozpoczną w dal-szym etapie przygotowanie dokumentacji wyjazdowej.


2016.10.01 | Powołanie nowej Wydziałowej Koordynator E+ 
Decyzją Dziekana WMRiT od 1 października 2016r. funkcję Wydziałowego Koordynatora Programu ERASMUS+ pełni dr inż. Hanna Sawicka.

                    (c) Webmasters: Piotr Sawicki, Hanna Sawicka, Poznań, 2017